2017-02-04

Om företaget

Färnlycke Konsult AB är ett företag som startade 1 november 1997 och har sitt säte i Stockholm.

Tack vare oss kan företag, organisationer och medarbetare få en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling sker med fokus på de mellanmännskliga relationerna och ett gediget värdegrundsarbete.

Vi arrangerar och kvalitétsäkrar UGL-kurser och tar emot klienter för coaching enligt ICF metoden.

Vi erbjuder våra tjänster till ledningsgrupper, chefer, ledare, säljare, team, medarbetare, grupper och individer i olika stora och små organisationer med stor framgång.

Vi anpassar den hållbara utvecklingen efter ditt behov.

Offerter på uppdrag görs i samråd med Dig.

Vårt motto: Stanna upp, fånga dagen, Du äger Din egen tid - gör något av den.

webmaster Färnlycke